Huis- en Gedragsregels

Wat zijn de Huis- en Gedragsregels?

 1. Respect staat voorop. Respect voor de dojo, het materiaal, je medesporters en voor je eigen lichaam en geest.
 2. Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de verantwoordelijke instructeur op.
 3. De aangeleerde technieken worden buiten de dojo alleen gebruikt in geval van noodweer.
 4. Elk lid dient gebruik te maken van Spond voor het aan/afmelden van trainingen.
 5. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar trainingsmateriaal. Deze dienen in orde te zijn.
 6. De abonnementskosten dienen vóór aanvang van de volgende maand te zijn voldaan. Dit kan contant of via de bank in euro’s.
 7. Het aanpassen van een abonnement naar meer of minder trainingen per week kan met ingang van de volgende maand worden gerealiseerd. Dit dient vóór de 25e van de maand schriftelijk (e-mail) kenbaar te zijn gemaakt.
 8. De looptijd van elk abonnement is bij aanvang 6 maanden. Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met steeds één maand.
 9. De opzegtermijn voor een abonnement is 1 maand. Het opzeggen van een abonnement dient schriftelijk (via e mail) te gebeuren vóór de 25e van de maand.
 10. Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er in principe geen trainingen. Mochten er toch trainingen worden aangeboden, dan wordt iedereen hiervan tijdig op de hoogte gebracht (via Spond).
 11. Happy Body Movement probeert zo goed mogelijk aan te sluiten bij al haar sporters. Zo zullen deelnemers aan de jeugdgroepen pas na overleg met de sporter zelf en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) overstappen naar een ‘volgende’ groep. Wij (trainer & sporter) beoordelen samen wat het beste past.

Heb je vragen over de Huis- en gedragsregels?
Neem contact op